HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Telefoon
0525 68 17 89
E-mail
administratie@pwa.nu
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD Oostendorp (Elburg)
Telefoon
0525 68 17 89
E-mail
administratie@pwa.nu
Image

Visie & missie

De Prins Willem Alexanderschool ontleent haar identiteit aan een vast geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De grondslag van onze vereniging ligt verankerd in onze statuten zoals verwoord in artikel 2: ‘De vereniging stelt zich ten doel het besturen en beheren van scholen met de Bijbel te Oostendorp (gemeente Elburg), met erkenning van de Bijbel als het onfeilbaar woord van God en als grondeslag de belijdenisgeschriften van de reformatorische kerken.’ Uitgangspunten hierbij zijn dat de Bijbel centraal staat en dat het onderwijs en wat daarmee samenhangt getoetst wordt aan het woord van God. De Bijbelse waarden en normen zijn voor ons leidend. In ons handelen vormt de driehoek school-kerk-gezin de basis om onze leerlingen te vormen en onderwijzen, zodat ze hun gaven volwaardig kunnen ontwikkelen om later goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Samengevat willen we als school handelen vanuit de onderstaande kernwaarden:
1. Liefde
  • Liefde voor God
  • Liefde voor anderen en jezelf
pwa_20110901_5_transparant.png
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD Oostendorp (Elburg)
administratie@pwa.nu
0525 68 17 89
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken