HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Telefoon
0525 68 17 89
E-mail
administratie@pwa.nu
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD Oostendorp (Elburg)
Telefoon
0525 68 17 89
E-mail
administratie@pwa.nu

Medezeggenschapsraad (MR)

Een goede schoolpraktijk zonder medezeggenschap (MR) is nauwelijks voor te stellen. De inbreng in de MR, van personeel en ouders, bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school en zorgt voor een vergroting van het draagvlak voor het beleid. De samenleving verandert en het onderwijs verandert mee. De overheid geeft scholen meer vrijheid in het bepalen van het beleid, dat vraagt ook om een sterk medezeggenschap. De MR beslist mee over het beleid op school. Samen hebben de MR-leden één doel: beter onderwijs.

De MR van de Prins Willem Alexander school in Elburg bestaat uit een zestal leden:

Renate van Norel, personeelsgeleding

Annelies van Miltenburg, personeelsgeleding

Ilonka van der Maaten, personeelsgeleding

Martine van Huigenbos, oudergeleding, secretaris

Lianne Tammenga, oudergeleding, voorzitter

Edith van de Werfhorst, oudergeleding

De MR werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

1. Medezeggenschap volgt zeggenschap; Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De MR denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Beide partijen respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen.

2. We zijn elkaars relevante overlegpartners; De MR bespreekt onderwerpen met de relevante vertegenwoordiger van het schoolbestuur. De overlegpartner heeft voldoende mandaat om informatie te verstrekken, adviezen te beoordelen, alternatieven af te wegen, en besluiten te nemen.

3. De toezichthouder is aanspreekbaar; De toezichthouder vervult zijn taak onafhankelijk van het schoolbestuur en houdt het halfjaarlijks gesprek met de MR over de hoofdlijnen van het beleid, het functioneren van de medezeggenschap en de prestaties van het schoolbestuur. Bij disfunctioneren van het schoolbestuur attendeert de MR de toezichthouder op de situatie.

4. De MR informeert zijn achterban; Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de MR informatie aan deze achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en in de vorm van een jaarverslag. (Bron: sterkmedezeggenschap.nl)

Dit onderdeel van de website van de PWA is tot stand gekomen om de achterban te informeren over het werk van de MR. Ook willen we u van harte uitnodigen om contact op te nemen met de MR, via mail of persoonlijk gesprek, mochten er zaken zijn waar u de MR over wilt informeren.

We zijn bereikbaar via de mail: mr@pwa.nu

 

Documenten

Hieronder vindt u documenten van de MR die u kunt downloaden. Klik op de link en u kunt het document bekijken en eventueel uitprinten.
Ziet u geen bestanden? Klik dan hier
pwa_20110901_5_transparant.png
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD Oostendorp (Elburg)
administratie@pwa.nu
0525 68 17 89
© Copyright 2024 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken