HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Telefoon
0525 68 17 89
E-mail
administratie@pwa.nu
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD Oostendorp (Elburg)
Telefoon
0525 68 17 89
E-mail
administratie@pwa.nu
Image

De identiteit

Het bestuur c.q. de directie is er voor verantwoordelijk dat identiteit -in samenhang met de pedagogische en onderwijskundige identiteit (en de concrete uitwerking ervan), periodiek wordt besproken en getoetst. Als team, medezeggenschapsraad en bestuur denken wij regelmatig na over de meer praktische invulling van het begrip identiteit voor onze school. We doen dat op basis van de onderstaande indicatoren:
1. Pedagogische- en kindvisie
Onze visie op het kind is nauw verbonden met ons totale mensbeeld: De mens is geschapen naar Gods beeld, maar door ongehoorzaamheid is de natuurlijke relatie met God gebroken. Herstel van deze relatie is alleen mogelijk door het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus. Ieder kind is uniek. Dat betekent dat we ons onderwijs- en opvoedingsideaal steeds toe moeten spitsen op de gaven en talenten van ieder kind persoonlijk.
pwa_20110901_5_transparant.png
Zuiderzeestraatweg Oost 62
8081 LD Oostendorp (Elburg)
administratie@pwa.nu
0525 68 17 89
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken